Tycoons slot betsoft games

حال و روز محله‌های شهرمان

حال و روز محله‌های شهرمان

 محله شهر قلب شهر قدیم کرمان است

شهرها بیشتر در اثر رشدیکی از کارکردهای کشاورزی،تجاری و تجمع مردم(شارستان) ، و یا نظامی واداری(دژ) ،  بوجود امدند و یکی از این سه محور هسته ی مرکزی اصلی فعالیت ان شهر را  در طول تاریخ تشکل میداده، البته، هر شهر هم، ضمن عمده بودن یکی از این شاخه ها  این سه بخش را  در دل خود جای میداده است، این مطلب، با یک نگاه گذرا، به ارگ بم، قلعه راین، و همین قلعه دختر وقلعه اردشیر که پایه ی کرمان در روزگاران پیش از اسلام بوده، روشن میشود ، حاکم نشین، محل زندگی مردم، و. بخش کشت و زرع، که معمولا خارج از قلعه بوده، محله شهر در کرمان، همانطور که نامش میگوید،  قلب محله شارستان(محله ی زندگی عمده مردم) ، بوده است، که در تغییر وتحولات روزگار جدید که شهرهای ایران، ازجمله کرمان، فی الفور چهره شان دگرگون شد، این منطقه که ابعاد چندان وسیعی هم نداشت،  و منزل اکثر اقشار ساکن شهر که حرفه های مربوط به زندگی شهری داشتند ، بود ،در کوتاه زمانی از بین رفت،و خیابان امروز فتحعلیشاهی که از خیابان شمال جنوبی  به روبروی قدمگا میرسد از یکسو و خیابان .....که از فتحعلیشاهی به خیابان ناصریه که متصل میشود بیرحمانه قلب این محله قدیمی را به دوشقه تبدیل کردند، البته وقتی که به محلات قدیمی رسیدگی نمیشود در طول زمان تبدیل به مخروبه شده و چاره ای جز ویرانی انها نمیماند، اما باید به هوش باشیم که کرمان کم کم دارد اخرین نفسهایش را برای اینکه نشان دهد یک شهر تاریخی است میکشد و همه ی ارتباطات کوچه ومحله و تاسیسات بافت قدیم ان دارد از هم میگسلد، در گشت و گذار محلات این بار به محله شارستان قدیم(محله شهر) امدیم تا از احوال ساکنین کنونی ان بپرسیم و ببینیم از حال و هوای دیروز ان چیزی در این محله مانده یا نه؟

شهرها بیشتر در اثر رشدیکی از کارکردهای کشاورزی،تجاری و تجمع مردم(شارستان) ، و یا نظامی واداری(دژ) ،  بوجود امدند و یکی از این سه محور هسته ی مرکزی اصلی فعالیت ان شهر را  در طول تاریخ تشکل میداده، البته، هر شهر هم، ضمن عمده بودن یکی از این شاخه ها  این سه بخش را  در دل خود جای میداده است، این مطلب، با یک نگاه گذرا، به ارگ بم، قلعه راین، و همین قلعه دختر وقلعه اردشیر که پایه ی کرمان در روزگاران پیش از اسلام بوده، روشن میشود ، حاکم نشین، محل زندگی مردم، و. بخش کشت و زرع، که معمولا خارج از قلعه بوده، محله شهر در کرمان، همانطور که نامش میگوید،  قلب محله شارستان(محله ی زندگی عمده مردم) ، بوده است، که در تغییر وتحولات روزگار جدید که شهرهای ایران، ازجمله کرمان، فی الفور چهره شان دگرگون شد، این منطقه که ابعاد چندان وسیعی هم نداشت،  و منزل اکثر اقشار ساکن شهر که حرفه های مربوط به زندگی شهری داشتند ، بود ،در کوتاه زمانی از بین رفت،و خیابان امروز فتحعلیشاهی که از خیابان شمال جنوبی  به روبروی قدمگا میرسد از یکسو و خیابان .....که از فتحعلیشاهی به خیابان ناصریه که متصل میشود بیرحمانه قلب این محله قدیمی را به دوشقه تبدیل کردند، البته وقتی که به محلات قدیمی رسیدگی نمیشود در طول زمان تبدیل به مخروبه شده و چاره ای جز ویرانی انها نمیماند، اما باید به هوش باشیم که کرمان کم کم دارد اخرین نفسهایش را برای اینکه نشان دهد یک شهر تاریخی است میکشد و همه ی ارتباطات کوچه ومحله و تاسیسات بافت قدیم ان دارد از هم میگسلد، در گشت و گذار محلات این بار به محله شارستان قدیم(محله شهر) امدیم تا از احوال ساکنین کنونی ان بپرسیم و ببینیم از حال و هوای دیروز ان چیزی در این محله مانده یا نه؟

مهدی قاسمی از ساکنان محله شهر   

موزه شهید باهنر ،برای رونق این محله درست شده ولی بیشتر اوقات تعطیل است

سالمندان بخش زیادی از مردم را تشکیل میدهند و این طبیعی است چرا که محلات هم مثل ادمها روزگار تولد وجوانی وپیری دارند بحث دیگر در اینجا اتباع خارجی است که گریبانگیر اکثر محلات بافت قدیم است چرا که خانه ها قدیمی شده و به قیمت خوب اجاره نمیروند بنابراین کم کم اتباع خارجی با تعداد فرزندان زیاد مستاجر این خانه ها میشوند مهدی قاسمی کاسب کار این محله که 10 سال  اینجا مغازه خواربارفروشی دارد، و به نسبت قدمت محله یک تازه وارد محسوب میشود وارد گفتگو شدیم .وی در باره مشکلات محله گفت :نور چراغ های سمت راست خیابان کلا خاموش است .و موزه شهید باهنر  را که برای رونق بخشی به اینجا در خانه پدری شهید باهنر راه اندازی شده همیشه بسته است ، باور کنید مسافران نوروزی ازما  مرتب سوال میکردند و ساعت بازدید را جویا می شدند،  ما خجالت می کشیدم،  ما که همسایه موزه هستیم  اصلا نمی دانیم زیر نطر کجا است سپاه ,بسیج ، یا میراث فرهنگی .چرا موزه باید بسته باشد .کل خیابان شهید ایرانمنش هم که چند سالی انرا ساخته اند،  مانند بیابان است ، خب ،اگر زمین ها صاحب دارند،  حسابی پای کارشان بگذارند، و مدتی برای تعیین تکلیف قرار دهند حال یا بسازند و یا حد اقل حصاری دور ان بکشند،  تا اینقدر گردو خاک توحلق وگلوی مردم نرود، این زمین ها شده اندجای پارک ماشین های سنگین ، و گاهی انجام امور خلاف که نیاز به گفتن نیست و همه میدانند، .وقتی  هم به شهرداری مراجعه می کنیم ، در جواب می گویند ، اینها طرح فضای سبز است ، نمیشود که بصورت تخیلی چیزی را بگویند و  برنامه مشخصی برای ان معلوم نکنند، مثلا الان بر اساس طرحی که هنوز اجرا نشده ورودی  و خروجی ها را قرار داد ه اند پس تا  کی . باید تا چهارراه برویم  و  برگردیم .از چهارراه ابوحامد بطرف سه راه فتحعلیشاهی بسته است و الان دوازده سال است می گویند ،  این خیابان  در طرح است که باید به ابن سینا (خیابان چمران )بخورد ولی فقط حرف است،  عملی در کار نیست. ما اصلا  اعضای شورای شهر را نمی شناسم، و تا کنون دست کم برای دیدار یا پرس و جوی مشکلات به اینجا نیامده اند ،  نزدیک 20 سال است به این محله رسیدگی نشده و همه چیز راکد است، 

 جواد جعفری نانوا در محله شهر

اینجا محله ارامی است و تا دلتان بخواهد مسجد وحسینیه هست

یکی دیگر از کاسب کاران محله بنام جواد جعفری که مغازه نانوایی دارد می گوید:  خوبی اینجا اینست که محله ساکت و ارامی است  و تا دلتان بخواهد تکیه ، مسجد،  مهدیه ،  حسینیه،  در این محل است، چراکه محله شهر قلب اصلی شهر قدیم بوده و هر تیره و طایفه ای سعی میکرده برای خود حسینیه ای داشته باشد، مثلا دو تکیه مشهور به گدا و مکرونی ها را دو برادر سیستانی که به کرمان امده اند، و  علاقه خاصی به ابا عبدالله داشته اند، به کمک اهالی محل راه انداخته اند، و یا مسجد پا منار که  بخش مهمی از چشم  دراوردن  اغا محمد خان قاجار از مردم  در حمله به کرمان ، همینجا  اتفاق افتاده است،  اینجا ویژگیهای خاصی  دیگری نیز، دارد مثلا  از قهوه خانه و کافی شاپ خبری نیست  و درخت های جلوی درب مغازه را  با اینکه اغلب خود  کاسب کاران با علاقه شخصی خودشان  کاشته ، و ابیاری کرده اند ، با اینحال و به گفته خودشان ،  اصلا شهرداری به این ها رسیدگی نمی کند و آبیاری  و سمپاشی وحرس هم نمی کند . اهالی میگویند ، وضع آسفالت در این خیابان افتضاح است  و ماشین و موتور و حتی عابران پیاده  که عبور می کند همراهشان  یک عالمه گردو خاک وارد مغازه ها و حتی خانه های مردم میشود به خصوص که اینجا نزدیک بازار و قدمگاه است و در اوقاتی مانند عید که مردم بیشتر خریدهای خود را از اینجا میکنند این وضع ریز گردها خیلی ازار دهنده است، ممکن است شخصی برای دقیقه و ساعتی اینجا باشد و وضع بد را چندان حس نکند ولی برای ما که دائم در این هوا قرار داریم گاهی غیر قابل تحمل میشود، خیابانها و کوچه های محله شهر اغلب جدول گذاری نشده، شاید یکی از دلایل ان اینست که وضع کوچه و خیابان مشخص نیست و به قول مسئولین در طرح قرار دارند اما باید به فکر اهالی باشند ، اخر این طرحها کی به ثمر مینسیند؟ در این محله یک پارک ان هم اخر خیابان فتحلیشاهی است و از فضاهای کوچک سبز محلی که اندک ارامشی به ساکنان که بیشترشان سالمند هم هستند ، خبری نیست.

فاطمه زینلی همسایه تکیه محله شهر

وارثین ساکنان قدیمی خانه ها را به اتباع خارجی اجاره داده اند

فاطمه زینلی همسایه دیوار به دیوار تکیه محله شهر  به ما می گوید ، این تکیه از زمان قاجار است ،  حدود 40 سال  ما دراین محله زندگی می کنیم  باور کنید ما باید خودمان زباله ها را سر خیابان ببریم ، این کوچه ما  تا کنون رفتگر به خود ندیده،  ما همسایه ها به نوبت  خودمان جارو می کنیم و با اینکه  اکثر این محله مسن بودند  ، و این کارها برایشان دشوار است با اینحال، چاره ای نیست ، مشکل دیگر این محله اینست وارثین کسانی که فوت شده اند  خانه هایشان را به اتباع خارجی اجاره داده اند واین خانواده ها تعدادشان زیاد است و فرهنگشان با ما همخوانی ندارد،  برای ما خیلی سخت است .

احسان یوسفی کاسب  محله شهر(مسجد  پامنار)

 خدا را شکر محله ارامی است و از شهرداری هم ناراضی نیستم فقط این خیابان ها را که تعمیر میکنند طول میکشد و کاسبی ما را کساد میکند

احسان یوسفی کاسب کار 20 ساله که همسایه مسجد زهرااست (پامنار معروف) همانجایی که اغا محمد خان قاجار چشم مردم کرمان را به روایتی  دراورد . می گوید : برعکس بقیه که رضایتی نداشتند میگوید خدا را شکر محله امنی است از عملگرد شهرداری راضی هستم . منتهی از لب خیا بان چهارراه ابوحامد جدول گذاری کرده ا ند،  وراه را بسته اند و خیابان ما یک طرف شده،   و همین باعث شده وضع کاسبی ما افتضاح شود .یوسفی در ادامه میگوید ، اینجا یک محله قدیمی است و مردم اعتقادات خاص خودشون را دارند و مداوم اینجا روضه دعا و نماز جماعت برقرار است ، تا یادم نرفته بگویم، این محله کتابخانه فعالی دارد،  بنام مسجد ملا حسین، شلوغ و پر مراجعه است  که جای مناسبی برای کنکوریها و دانشجویان هم میباشد. از نظر کارهای فرهنگی خدارا شکر ، امسال مجموعه خواجه اتابک ، که از قدیمی ترین اثار بجا مانده اسلامی از عصر سلجوقیان میباشد هم در حال بازسازی است که جای خوب و مناسبی خواهد شد، ومسلما توریستها داخلی و خارجی را به اینجا میکشاند ، چون که ترکان خاتون که یکی از معدود زنان فرمانروا در کشور ماست بیش از دو دهه البته با لباس مردانه در همین محل بر ایالت بسیار بزرگ

کرمان در عهد سلاجقه، فرمان رانده است به هر حال ،  امیدواریم مرمت و بازسازی این مجموعه که رونقی به اینجا خواهد داد هر چه زودتر ، به زودی به پایان برسد .

مسعود زنگی ابادی کاسب محله

توقع هست امکاناتی مثل جمع اوری زباله که به نظافت وسلامت مردم بستگی دارد در همه محلات یکسان تقسیم شود

مسعود زنگی ابادی کاسب دیگری است که با او گفتگو کردیم، زنگی ابادی که   10 ساله در این محل زندگی میکند   به ما می گوید،  راه را از چهار راه ابوحامد بسته اند و  مشتریهای ما کم شده ، و برای بار خالی کردن  هم، کار ما سخت شده است . مشکل دیگر ما اینست که زباله ها را جمع اوری نمی کنندو جای مخصوصی ندارد ، بنابراین خیلیها زباله هایشان را از روی ناچاری  پشت درب انبار ما می گذارند که شب گربه ها انها را  پاره کرده ،  صحنه بدی را بوجود می اورند ، حقیقتا در این چند ساله، ما هیچ تغیر و تحولی را در این محله نمی بینم و اگر پارکی فضای سبزی کتابخانه یا مسجدی هست، مربوط به گذشته است، واقعا از مسئولین و دست اندر کاران شهر توقع هست،که محلات را با یک چشم ببینند و حداقل درباره  مسایل اصلی مثل نظافت و این چیزها که سلامت مردم به انها بستگی دارد،امکانات را متناسب تقسیم کنند و تبعیض بین محلات بالا و پایین شهر نگذارند، هرچند اینجا از محلات قدیمی کرمان است ،شما ببینید وقتی وضع اینجا اینجوری است، دیگر میشود حدس زد محلات دور افتاده تر از اینجا چگونه است. 

دیگر مطالب مرتبط

نظرات و دیدگاه های شما

دیدگاه و نظرات خود را ارسال کنید.