Tycoons slot betsoft games

مدیریت شهری رفیق گرمابه و گلستان مدیریت پروژه

مدیریت شهری رفیق گرمابه و گ

مریم خدایاری
مدیریت شهری چیست؟ مدیریت شهری کار کردن با افراد و مجموعه ها برای رسیدن به مقاصد مدیریت شهری، با یک استراتژی مشخص مانند ارتقاء وضعیت  اقتصادی و اجتماعی شهر و شهروندان می‌باشد.
این مقاصد شامل وظایفی اند که عبارت است از امکان سنجی و مطالعات، برنامه ریزی و سازماندهی، نظارت و انگیزش می باشد. در این راستا مدیریت شهری به بیان ساده برای شهر برنامه ریزی و فعالیت های این برنامه ها را سازماندهی و ساماندهی و نحوه انجام و اجرا برنامه ها را نظارت و ایجاد انگیزه می کند. شورای شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی قانونگذاری و نظارتی و بازوی اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر را ایفا می کند و می توان گفت یکی از بازوان  می بایست کلیه پیامد ها و نتایج برنامه ها را و دیگری نحو عملکرد و اجرای برنامه ها را پاسخگو باشد.
با توجه به مفاهیم فوق انچه در این بین نیازش احساس می شود نگرش و دپارتمانی موسوم به امور طرح و برنامه ریزی شهری (PMO) در شوراها است، که وظیفه اصلی آن به مثابه یک واحد مدیریت پروژه کارامد، مدیریت یکپارچه و متمرکز بر کلیه طرح ها و پروژه های شهری است.هرگاه فرد و یا مجموعه ای بداند که رفتار حرفه ای یش توسط کارشناسان رصد میشود درصد خطای خودرا پایین می اورد.
سطح بلوغ متفاوتی برای این دپارتمان تدوین میگردد که می تواند از پایین ترین سطح گزارش دهی تا بلوغ بالاتر که تصمیم گیری در منشور و تعریف طرح ها و پروژه ها ویا حتی متوقف کردن انهاست ایفای نقش نماید.
واحد PMO بر اساس بلوغ و نوع توجه سازمان به ان وظایف متفاوتی چون اموزش، مدیریت یکپارچگی،مدیریت رویه ها و دستورالعمل ها، مدیریت ریسک ها، برنامه ریزی و تحلیل های سرمایه گذاری بر طرح ها، بررسی اولویت بندی پروژه ها و غیره را دارا می باشد.  
شاید تشریح ساختار و نحوه اجرای خدمات مرتبط نیازمند بحث افزونتری باشد، اما همین بس که نداشتن مدیریتی یکپارچه و منسجم برای پورتفولیوها، طرح ها، پروژه های شهر مدیریت طنزآلود برره ای را حاکم می سازد که با تخصص های نامرتبط و تکراری، شخصیت های متضاد و مخالف، عدم شرح وظایف مشخص، نظم در ساختار را به یک ارزو مبدل کرده و بیانگر این موضوع است که استراتژی اصلی که همانا «ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی» به فراموشی سپرده شده است.
حال پیدا کنید پرتقال فروش را! ؟
برای رسیدن به جواب این سوال باید سوالات جزئی تری را پاسخگو باشیم.
آیا تصمیماتی که پشت در های بسته شورا شهر گرفته می شود به صلاح شهر و شهروندان است؟
آیا مدیریت شهری سعی در اجرای بهینه خدمات شهری دارد؟
آیا دست اندرکاران ومنتخبین ابقای خود را به هر ارزش و بهایی خواهان هستند؟
آیا می توان دید که در اینده  کارگران با بیل و کلنگشان در خیابان های شهر حیران و سرگردان نباشند؟ 
آیا می توان هماهنگی های لازم بین ادارات را جهت نصب و کانال گذاری انشعابات آب، برق، فاضلاب، تلفن، گاز در «الساعه» به عمل آورد؟
آیا بودجه های مالی جهت انجام اسفالت مرغوب تامین  اعتبار می گردد؟
آیا مشکل ترافیک شهری با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و ایجاد طرح های کارشناسی شده حل می گردد؟
آیا با سازمان گردشگری، جهت رفاه امور گردشگران داخلی و خارجی هماهنگی صورت می پذیرد؟
آیا قوانین و مقررات موجود، در اجرای ساختمان ها اجرا می گردد؟
آیا برای ذینفعان موجود در پروژه های شهری اعم از کاسبان محدوده تا رسانه ها برنامه ریزی می شود؟
آیا استارتاپ های پیشنهادی، جدی گرفته می شود؟
می توان به تمامی سوالات اینچنینی جوابیه مثبت و سرنوشت ساز یافت  مشروط بر اینکه مدیریت شهری و مدیریت پروژه رفیق حجره و گلستان شوند.
در واقع با تشریح دانش های 9گانه مدیریت پروژه و ارتباط آن ها با مدیریت شهری ، برنامه های راهبردی مهندسی سلامت، مهندسی انرژی، مهندسی حمل و نقل، شهر الکتریک مدیریت بحران وکارامد  برنامه ریزی میگردد.
حکایت همچنان باقیست ...

 

دیگر مطالب مرتبط

نظرات و دیدگاه های شما

دیدگاه و نظرات خود را ارسال کنید.