Tycoons slot betsoft games

نقش مردم در فاجعه‌ای به نام مدیران ناکارآمد اما جذاب

نقش مردم در  فاجعه‌ای به نا

دکتر دادخدا غضنفری

پیشرفت و توسعه کشور ما درکنار اتحاد، استقامت و تلاش  مردم با هدایت  مقام معظم رهبری مرهون تدبیر، وبرنامه ریزی واقدامات مسئولان، مدیران لایق ،دلسوز وخادم مردم  ومیهن که از صدر انقلاب اسلامی تاکنون منشا بهترین آثار  وخدمات بوده وهستند وعزم و سعی شان ستودنی ،ماندگار  وارزشمندبوده وبسیاری از آنها  از درخشش افتخار آمیز ی برخورداربوده ودر قلب مردم جای  دارند  و مردان وزنان قدر دان مدیون تدابیر وتلاش این دسته از مدیران عزیز هستند. 
اما هموطنان خوبم آیا طی سالهای اخیر نگاهی منتقدانه ولو گذرا در تخصص وتوان مدیریتی عده ای قابل توجه از مدیران حوزه های شهری، اداری  وسیاسی  اطراف خود انداخته اید؟! اگر جواب مثبت هست لاجرم   با آماری  قابل تامل  از مدیرانی بی تخصص یا مدرک داران کم‌بنیه ویاشاغلین  نامرتبط با حوزه ی کاریشان برمیخورید همانان که برای اثبات  ناکارآمدی شان در  سازمان ، ارگان واداره تحت امرشان  نیازی به موقعیت بحرانی نیست! انجام وظیفه وداشتن حس مسئولیت، پاسخگویی  ودغدغه منافع مردمی وملی  دربسیاری موارد در سایه جایگاه وهیبت ریاست برخی روسا به شدت رنگ باخته است!
شاید دلایلی زیاد ومتنوع بر چگونگی وچرائی سپردن سکان مدیریتی  کشور به این دست افراد  مترتب باشد اما بی گمان یک دلیل اصلی خود ما مردمیم که زمینه ساز بی موالاتی آزار دهنده  ومخرب مدیران ناشایست شده و  موجد این فاجعه مدیریتی هستیم،اما چگونه؟؛ 
به عنوان نمونه  انتخاب فرد متخصص یا  غیر متخصص، کارآمد یا و ناکارامد ، منفعت طلب یا خدمتگزار.... برای  تکیه زدن بر کرسی وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی  ویا تصدی عضویت در شورا های اسلامی شهر وروستا با رای واراده مردم محقق می شود،  این ماهستیم که گاهی با  کاهلی  ومشارکت حداقلی  یا با انتخابی مطالعه نشده  در انتخابات  پایه گذار شوراهایی سیاسیکار ویا مجالسی ضعیف میشویم .
راستی چرا در رای مان  به دنبال چهره ها ی تکراری مثلا در زمینه های   اقتصادی  ، ورزشی، سیاسی  و امثالهم میگردیم ؟!» هزاران البته که این نوع توانمندیها درجای خود لازم وبسیار ارزشمندند»  
اما آیا همه ی  آنهایی که اکنون  سکاندار جایگاههای مدیریتی در  وادیهایی که اشاره شد هستند و از این منظر به شهرت رسیده اند ازمسیری کاملا منطقی و طی کردن عرصه های رقابت سالم  به اشتهار رسیده‌اند؟ یا در شرایطی نابرابر شهره عام وخاص شده‌اند؟! 
واقعا ژرف بنگریداگر شرایط سالم رقابتی برای بروز وظهور شایستگان بود چند درصد از بخشی از مسئولین ناکارآمد در وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ومدیریتی کنونی شان بودند؟
چرا  در جاهایی که گزینش مدیران وجایگاههای اداره امور مردم  با انتخاب مستقیم  مردم به عنوان یک حق قانونی  رقم می خورد  ذائقه مردم به سمت انتخاب متخصصین وتوانمند مرتبط با توسعه همه جانبه شهر و روستا  و کشور و البته متناسب با آن جایگاه سوق داده نشود؟!
مردم خوب چرا  بعضی  اوقات تحت تاثیر بمباران  تبلیغات مسموم  فراموش میکنیم که  در جایگاه مهمی مانند شورای اسلامی ،اداره  شهر ومحله  ما به انسانهایی توانمند با تخصص هایی مانند شهرسازی و معماری، عمران ، فرهنگی، جامعه شناسی،حمل ونقل، محیط زیست  و....   هم نیاز دارد وتصمیم گیری واداره شهر  وکشورفقط با  عنوان،چهره بودن و حرفهای زیبا عملی نمیشود؟  
بیایید نتیجه انتخابات ضعیف وقوی مردم در شوراها  ومجالس ادوار مختلف را بنگریم،  هرچند مسئولیت شورا متنوع وگسترده است اما اگر فقط به یکی از مصادیق بارز مسئولیت آن یعنی انتخاب شهردار بپردازیم، آنجا که مردم شورایی درخور انتخاب کرده اند  شهردار توانمند هم توسط شورا انتخاب شده وانجا که مردم  با مشارکت کم و یاانتخابی ضعیف رای داده‌اند شهردار نامتخصص یا ناکارامد  سکاندار شهرها شده است. به عنوان  نمونه شورا ی ضعیف تهران در دوره دوم بود که شهرداری انقلابی نما انتخاب کرد  با کارنامه ای کاملا آشنا در شهرداری پایتخت  که زمینه ساز جهش تیم شهرداری به سمت ساختمان پاستور گردید  ونتیجه آن مشارکت کمرنگ مردم تهران بسترساز ایجاد دولتی درکمتر از دوسال بعد شد  که دولت جاری و مردم ما کماکان با آثارناشی  از سوء  مدیریت آن دست وپنجه نرم می کند.
بد نیست به یک معضل مزمن اجتماعی دیگر  که کاش از طریق اصحاب رسانه  و جراید  به خوبی  به ان بپردازند و از عواقب تلخ  تاثیرات سوء  ان در همه انتخابات اینده جلوگیری شود و ان هم مقابله  برای بی اثر کردن خطابت زیبا  و تکرار حرفها و وعده‌های جذاب اما بی محتواست! تا حال کم ندیده  ونشنیده آیم  که شیفتگان قدرت در موسم تبلیغات انتخاباتی  چگونه  با جادوی کلام از ساختن قصرهایی رویایی به اسم مردم ودرنهایت به کام خودشان سخن به میان میآورند و متاسفانه تاکنون در تاثیر گذاری بر تصمیم مردم  هم در مواردی موفق بوده اند! 
اما بنظر می رسد نخبگان ،احزاب و رسانه ها بایستی در آگاهی بخشی مردم  با استفاده ازابزارهای رایج اطلاع رسانی وهر روش مناسب دیگر بیش از هر زمان بکوشند  وبرای آماده سازی مسئولین  در   مساعدت  بکارگیری  ظرفیتهای قانون اساسی در تحزب  وترغیب مردم به سمت احزاب  سیاسی  سالم وقانونمند  بکوشند ، زیرا به  عقیده  بسیاری صاحبنطران اجتماعی  این روش کارگشا خواهد بود بگونه ای که  مشارکت در فعالیت حزبی همراه باقواعد آن ازجمله پاسخگویی ومسیولیت پذیری بهمراه  آموزش اعضا وهواداران میتواند درجامعه به ارزش تبدیل شود وسیاست به عنوان یک برنامه علمی جایگزین برخی سیاسیکاریهای  بی ارزش گردد و مسئولان هر دولت  بطور واقعی ارزش والای احزاب  را در اولویت برنامه هایشان قراردهند. 
برای مردم نیز  اگاه شدن  و آگاهی   یک حق ویک ضرورت هست، در غیر اینصورت هرگونه انتخاب نامناسبی  که از سر نا آگاهی وتحت تاثیر فضایی سنگین تبلیغات  باشد در آینده سرنوشت فردی واجتماعی افراد جامعه را  بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد  و طبعا   دخالت  آگاهانه وحداکثری مردم  در تعیین سرنوشت در عرصه‌های انتخابات  به عنوان بهترین و دموکراسی ترین روش  ومفید برای مردم  خوب میهنمان و تقویت پایه های مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران  انتظاری عقلانی می باشد. 
جهت یاداوری باید گفت که  مردم عزیز  کارنامه دولت قبل را ببینید، اداره شهر تهران  وماجراهایی چون پلاسکو راببینید، واکنش مدیران در برابر سومدیریت ها  و آثار آن که فراموش شدنی نیست، مدیران ومسئولینی که هر بار در برابر دوربین  جذاب تر لبخند زدند ...اینها همه حاصل انتخاب ضعیف ویا مشارکت حداقلی ما مردمند!
مردم استان کرمان هم تجارب متفاوت در انتخاب وکلا و اعضای  شوراها دارند.
 شورایی توانمند  هست که شهردار  متخصص  یا مدیر پاکدست وتوانمند برمیگزیند  و متخصص عمران وشهرسازی و... را بر چهره ها ویا  تحصیلکرده   رشته های نامرتبط ارجحیت میدهد.
واقعیت هایی چون‌گود خشت مالها ، ترافیک ،پارکینگ،گسترش بی رویه  شهر در سطح ،حاشیه نشینی و مسایل  اجتماعی متعاقب آن و... حدود هشت الی ده سال است  در شهرکرمان معیاری از میزان کارآمدی! افرادیست که ما کرمانیها با انتخابهایمان زمیته ساز ی ارتقایشان را به سطوح بالاترمدیریتی استان و کشور  رقم زدیم البته بدون جانبداری، انصاف ایجاب می نماید که اشاره کنیم به مجموعه فعالیت‌ها ی مناسبی که طی سه سال گذشته  بویژه در حوزه افتصادی با تکیه بر بخش غیردولتی باوجود مشکلات بودجه ای به ارث رسیده از دولت قبل در سطح استان وحتی در حوزه شهری انجام یادرحال انجامند که قابل تقدیر هست،  لیکن منطقا  نباید فراموش کنیم  که انتخابات ۹۲ یا همانا بلوغ و وسعت نگاه سیاسی مردم فهیم ما پایه گذار و زمینه ساز توسعه در سایر امور ازجمله توسعه اقتصادی  استان  در دولت یازدهم هست وطبعا مدیران کشوری واستانی دولت وامدار مردم و جریانات سالم سیاسی هستند و شایسته است که قدر دان  مردمان ونخبگان سیاسی « ونه معامله گران سیاسی»  باشند چراکه آنها آگاهانه و بدون چشمداشت وصرفا درجهت منافع ملی و  مردمی فرصت خدمت واجرای برنامه های توسعه‌ای  را با ایجاد شرایط سیاسی مطلوب رقم زده اند.
پس خوب بنگرید ما مردم گاهی نیز با بی توجهی مان  زمینه  ساز تصمیمات اشتباه  وعقب  ماندگی یا رکود  توسعه شهر ومحله مان میشویم  واز آنطرف  مدیران ناکارامد و غیر متخصص  همین  رای  حداقلی جامعه  را به عنوان پشتوانه   ورزومه ای ارزشمند  با خودشان به سطوح بالای مدیریتی برده و متاسفانه اینبار سو مدیریتشان  را در شعاع  ومیدان بزرگتری بر جمعیت بیشتری تحمیل میکنند مثلا عضو شورا یا شهرداری که رییس‌جمهور ،وزیر ، استاندار،نماینده مجلس،  فرماندار، معاون استاندار و.... میشود  روز اول رای خویش  را مستقیم  وغیرمستقیم از بخشی از مردم گرفته  وحالا همین  سرمایه ارزشمند اعتماد اولیه  «که ناشی از عدم شناخت و باور  ما از افراد بی ادعا،شایسته ولایق هست» راهمواره  باخود یدک‌میکشد  و طبیعتابه آن هم میبالد چراکه اعتماد مردم گوهری است گرانبها. 
عرض و خواهش پایانی ؛ بیابید انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال ۹۶ را کاملا جدی بگیریم  با مشارکت حداکثر ی به توصیه مقام‌معظم رهبری و توجه به سخنان  بزرگانی که در رفتارشان پاکی ،خیرخواهی و دلسوزی را بارها دیده ایم درمیان متخصصین لایق  وکارامد  به بهترین انتخاب بپردازیم و انفعال در برابر  عناوین و  یا تبلیغات سنگین را واقعا جائز ندانیم.
 عزیزان تحولات اخیر جهانی ازجمله تشدید خوی دشمنی دولت جدید آمریکا باکشورعزیزمان ولزوم توجه جدی به استمرار ثبات، امنیت وآرامش  ستودنی میهنمان  درشرایط  ناپایدار کشورهای منطقه  از یکطرف و ضرورت توجه به مطالبات حقه مردم بویژه نیازها معیشتی  مردم از طرفی دیگر مسئولیت تک تک ما را برای  عینیت بخشیدن  به همبستگی و مشارکت حداکثری در انتخابات ودرس گرفتن از گذشته ی نزدیک وگزینش آگاهانه  چند برابر می کند.  
ضمنا ما ملت می دانیم که برخی مدعیانی که یکبار  در بهترین شرایط در اداره کشور  عاجز ماندند ممکن است دوباره با لباسی ازجنس خدمت ورنگی  مشابه یا متفاوت ازقبل برای خدمتگزاری! به عرصه  انتخابات  در دو زمینه پیش رو در سال ۹۶ وارد شوند ولی همه  ما سخت بر این باوریم که عزم و رای  ماست که تعیین کننده است. از ماست که برماست. 

دیگر مطالب مرتبط

نظرات و دیدگاه های شما

دیدگاه و نظرات خود را ارسال کنید.