Tycoons slot betsoft games

محمود صادقی قهرمان یا استثنا

محمود صادقی 
قهرمان یا استث

محمود صادقی نماینده مردم تهران را خیلی از ما و حتی کسانی که در خرداد 94 به او رای دادند را  نمی شناختیم اما اکنون با یک موضع گیری قانونی که صحت و سقم آن نیز بر ما روشن نیست، همه او را می شناسیم و بسیاری نیز از او حمایت کرده اند. محمود صادقی با انجام درست وظیفه خود و عقب ننشستن از مواضع قانونی اش برای مردم تبدیل به یک «ابرنماینده» در میان خیل عظیم نمایندگان خنثی در مجلس شورای اسلامی شده است. ابرنماینده ای که می تواند خیلی زود تبدیل به یک قهرمان در میان مردم شود.
باید پرسید چه اتفاقی در کشور ما افتاده که  موضع گیری و تکلیف قانونی یک نماینده به یک کار استثنایی و خارق العاده برای مردم تبدیل شده است و مردم حاضرند برای حمایت از او شبانه به سمت خانه اش روانه شوند؟ 
پاسخ نخست به این پرسش را باید در میان دیگر نمایندگان مجلس و مسئولین کشور جستجو کرد که بنابه مصلحت های فردی یا جناحی(البته در پوشش و لوای مصلحت کشور!!!) در برابر هر گونه اقدام غیرقانونی سکوت می کنند و دم نمی زنند. محمود صادقی ها و علی مطهری ها نه  قهرمان که استثنا هستند. استثنا در میان  289 نماینده ای که بنا به دلایلی که همه می دانیم ترجیح می دهند خنثی باشند و به وظایف اساسی خود عمل نکنند. قطعا اگر از 289 نماینده ای که مردم به آن ها اعتماد کرده اند 100 نماینده به وظایف بنیادین خود بدون هیچ ملاحظه غیرقانونی، فراقانونی یا نامتعارف عمل می کردند علی مطهری و محمود صادقی تبدیل به قهرمانان کنونی ما نمی شدند بلکه  اقداماتشان صرفا ارج گذاشته می شد و مجلس بهتری می توانستیم داشته باشیم. 
پاسخ دوم را باید در میان جامعه جستجو کرد.جامعه ای که تشنه ظهور چهره هایی است که حرف ها و سوال های ناگفته شان را با صدایی بلند فریاد بزند. توسل مردم با «استثناها» ناشی از یک سرخوردگی و انفعال نگران کننده است. جامعه با این توسل جویی می خواهند ناامیدی و انفعال بیش از پیش خود را به نمایش بگذارد و می خواهد نشان دهد تا لیدر، قهرمان یا استثنایی پیشقراول خواسته هایشان نشود در موضع انفعال خواهند ماند. جامعه نیازمند این است که از این موضع انفعالی خارج شود و خود را به تحرک وادارد تا بلکه صادقی های دیگری خود را در سپهر سیاسی ایران نشان دهند.
صادقی برای من یک قهرمان نیست بلکه یک استثنا است. استثنایی که صرفا به وظایف قانونی خود عمل می کند. شاید اگر تعداد نمایندگان یا مسئولینی که به وظایف قانونی خود بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظه ای عمل می کردند به 100 نفر می رسید، نه شاهد صدور حکم بازداشت صادقی می بودیم، نه تحمل ناپذیری یک قوه در برابر یک سوال و نه قهرمان شدن چهره ای که صرفا به وظیفه خود عمل نموده است. با این حال این استثنا را ارج می نهیم و تا زمانی که به تکالیف قانونی خود عمل کند پشتیبانش خواهیم بود.

دیگر مطالب مرتبط

نظرات و دیدگاه های شما

دیدگاه و نظرات خود را ارسال کنید.